De eigenaar van Ampro Corporation, Axel Monson werd geboren in Zweden in 1883. In 1902 vertrok hij naar Amerika, waar hij studeerde aan de International Harvester universiteit.

In 1924 specialiseerde hij zich in speelfilms. In 1929 bracht hij een 16mm. stille projector op de markt, bekend onder de naam AMPRO. Deze naam is samengesteld uit o.a. zijn naam, Axel Monson Products. Het bedrijf groeide explosief, zodat er in de toptijd ca. 700 mensen werkten.

In de vijftiger jaren heeft Ampro daarnaast een hele serie bandrecorders op de markt gebracht.

Resultaten 1 - 1 van 1

Ampro